Chomutovská knihovnaChomutovská knihovna

TRANSLATE

Spisovatelé do knihoven - Radek Malý

Datum konání: 16.10. 2019 - 16.10. 2019
Místo konání: velký sál Chomutovské knihovny
17:00

 RadekMaly web (002)

Asociace spisovatelů a české knihovny společně připravily na školní rok 2019/2020 3. ročník projektu autorských čtení, jehož název zní Spisovatelé do knihoven. Princip tohoto projektu je jednoduchý: 10 autorů v 10 knihovnách během 10 měsíců. V letošní roce se do projektu zapojila i Chomutovská knihovna. V říjnuí se můžete těšit na autorské čtení a besedu s Radkem Malým.
Radek Malý - básník, autor knížek pro děti, překladatel a vysokoškolský pedagog. Vystudoval bohemistiku a germanistiku, kde byl žákem Ludvíka Kundery, který se velmi dobře orientoval v německém expresionismu. Jako literární vědec se zabývá hlavně čekoněmeckými literárními vztahy, literaturou pro děti a mládež a translatologií (vědou o překladu). Věnuje se výuce tvůrčího psaní a nakladatelské praxi. Dosud vydal šest básnických sbírek: Lunovis, Vraní zpěvy, Větrní, Malá tma, Světloplaši a Všehomír. Píše rovněž pro děti, je spoluautorem učebnic českého jazyka a literatury pro 1. stupeň základní školy a autorského Slabikáře. Je držitelem Ceny Jiřího Ortena a dvou ocenění Magnesia Litera.

© 2015 - 2019 Knihovna Chomutov a Jan Džambasov | soubory cookies